Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Herunder er gældende salgs- og leveringsbetingelser for Fotograf Jonas Bonde. Betingelserne er forskellige fra erhverv- og privatkunder, og er derfor delt op i to afsnit.

Privatkunde

Følgende betingelser er gældende hos Fotograf Jonas Bonde for kunder uden CVR-nummer. 

 1. Priser
  Alle priser er oplyst ekskl. moms, medmindre andet er angivet.
 2. Betaling
  1. Serviceydelser: For køb af serviceydelser(fotografering) opkræves betalingen efter arbejdes udførsel.
  2. Produkter: Ved køb af fysiske produkter opkræves betalingen ved bestilling. Produkterne leveres først når betalingen er modtaget.
  3. Depositum: Ved opgaver til en værdi over 2.500 kr. inkl. moms opkræves et depositum på 25% af beløbet, dog minimum 1.000 kr. inkl. moms. Depositummet trækkes fra den endelige betaling, som bliver opkrævet efter arbejdets udførsel. 
 3. Returret
  Jf. forbrugerlovgivningen gives betaling ikke retur ved person-specifikke køb. 
 4. Ophævelse af aftale
  1. Fotograf Jonas Bonde: Fotograf Jonas Bonde kan ophæve aftales i forbindelse med alvorlig sygdom, dødsfald, eller andre ting, som direkte forandre opgavens udførelse. Sker dette, annulleres/tilbageføres den fulde indbetaling. Vil ophævelse heraf, vil jeg altid anbefale mindst én dygtig kollega til opgaven.
  2. Kunden: Aftalen kan ophæves af kunden ved følgende betingelser:
   Ved ophævelse 2 måneder før, tilbageføres det fulde beløb.
   Ved ophøjelse senest 7 dage før, opkræves depositum på 25%, hvis dette ikke allerede er indbetalt.
   Ved ophøjelse senere end 7 dage før, opkræves det fulde beløb.
 5. Levering og udvælgelse
  1. Levering: Billederne leveres til kunden senest 14 dage efter fotografering. Leveringen sker elektronisk igennem en platform, der er udvalgt af Fotograf Jonas Bonde. 
  2. Udvælgelse: Som udgangspunkt er det Fotograf Jonas Bonde, der udvælger billederne, der leveres til kunden. Kunden kan ønske at se alle billederne, men det er op til Fotograf Jonas Bonde om dette ønske bliver indfriet. 
  3. Forsinket levering: Hvis Fotograf Jonas Bonde forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Fotograf Jonas Bonde kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
   Hvis Fotograf Jonas Bonde undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Fotograf Jonas Bonde. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
 6. Rettigheder
  1. Ophavsret: Jf. lovgivningen om ophavsret, forbliver denne altid hos fotografen. Kunden tildeles brugsret til brug online, samt offline, kommercielt og privat. 
  2. Persondata: Jf. lovgivningen om persondata, skal fremvisning af portrætbilleder af kunde altid godkendes til offentlig fremvisning. Jeg fremviser ikke billeder af kunden frem, før kunden har godkendt dette. 
 7. Force Majure
  I tilfælde af Force Majeure, for eksempel krig, strejke eller naturkatastrofe, der umuliggør udførelsen af aftalen, fritages Fotograf Jonas Bonde fra aftalen jf. Købeloven §24.

Disse salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 13/1 – 2019. 

Erhvervskunde

 1. Generelt
  1. Anvendelse: Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Fotograf Jonas Bondes, CVR-nummer 38503766, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for salg og markedsføring til erhvervskunder(Kunder med registreret CVR-nummer).
 2. Indgået aftale
  1. Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med Fotograf Jonas Bondes tilbud, og bekræftigelse af dette, det samlede aftalegrundlag om Fotograf Jonas Bondes salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Fotograf Jonas Bonde udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 3. Serviceydelser
  1. Standart: De serviceydelser, som Fotograf Jonas Bonde sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.
  2. Kundens medvirken: Kunden skal give Fotograf Jonas Bonde adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.
  3. Lovgivning og standarter: Fotograf Jonas Bonde er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 4. Tilbud
  1. Tilbud: Fotograf Jonas Bondes tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Fotograf Jonas Bonde i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Fotograf Jonas Bonde, medmindre Fotograf Jonas Bonde meddeler kunden andet.
  2. Ændringer: Kunden kan ikke ændre et accepteret tilbud på serviceydelser uden Fotograf Jonas Bondes skriftlige accept.
 5. Priser og betaling
  1. Pris: Prisen for serviceydelserne følger Fotograf Jonas Bondes gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Fotograf Jonas Bonde bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet er oplyst.
  2. Betaling: Fakturaer forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
   Ved køb af ydelser til over 5.000 kr. ekskl. moms. pr. måned gælder følgende betingelser:
   Fotograf Jonas Bonde fakturerer 50% af prisen for ydelsen eller produktet så snart udarbejdelsen påbegyndes. De resterende 50% af prisen for ydelsen bliver faktureret så snart produktet er godkendt af kunden.
  3. Manglende betaling: I tilfælde at manglende betaling fremsendes rykkerskrivelse i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Ved manglende betaling tillægges der renter på 2% pr. Påbegyndt måned + et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.
 6. Levering 
  1. Levering: Fotograf Jonas Bonde begynder leveringen af ydelsen hurtigst muligt efter aftaleindgåelse medmindre andet mellem Fotograf Jonas Bonde og kunden er aftalt. Der bliver taget forbehold for forsinkelser, da tekniske problemer, ventetid fra tredjepartsleverandører eller andre årsager kan forekomme. Oplyste leveringstider gælder fra 1. arbejdsdag på det gældende projekt. Ferie, helligdage, lørdag og søndag tæller ikke med i leveringsperioden.
   Levering af materiale sker elektronisk igennem platform, af Fotograf Jonas Bondes eget valg. 
  2. Forsinket levering: Hvis Fotograf Jonas Bonde forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Fotograf Jonas Bonde kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
   Hvis Fotograf Jonas Bonde undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Fotograf Jonas Bonde. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
 7. Ansvar
  Det følgende afsnit omhandler de forpligtelser, der ligger i forlængelse af accept af handelsbetingelser, fra kunden såvel som Fotograf Jonas Bonde.

  1. Kunde: Kunden er ansvarlig for levering af det nødvendige grafiske materiale, der ligger til grund for udarbejdelsen af produktet eller ydelsen.
   Kunden har det fulde ansvar for lovligheden af materialet og informationerne benyttet i produkterne og dermed ansvar for, at de ikke krænker tredjemandsrettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser.
   Kunden skal selv sørge for at tage backup af produktet i det fornødne omfang. Backup er altså på kundens eget ansvar, medmindre kunden indgår en vedligeholdelsesaftale.
  2. Fotograf Jonas Bonde: Fotograf Jonas Bonde er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data, reetablering af data.
 8. Ophørelse af samarbejde
  1. Kunden: Kunden kan til enhver tid opsige samarbejdet såfremt kunden er utilfreds med samarbejdet. Kunden skal ved opsigelse betale for de allerede afholdte omkostninger.
  2. Fotograf Jonas Bonde: Hvis kunden væsentligt misligholder aftalen mellem kunden og Fotograf Jonas Bonde, er Fotograf Jonas Bonde berettiget til, at hæve aftalen uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i aftalen eller forretningsbetingelserne.
 9. Rettigheder
  1. Immaterielle rettigheder: Alle immaterielle rettigheder, opstået i forbindelse med arbejde udført af Fotograf Jonas Bonde, bl.a. ophavsretten tilhører Fotograf Jonas Bonde.
   Fotograf Jonas Bonde har ret til at fremvise produkter og ydelser udarbejdet af Fotograf Jonas Bonde til brug på hjemmeside og markedsføring både online og offline.
 10. Force Majure
  I tilfælde af Force Majeure, for eksempel krig, strejke eller naturkatastrofe, der umuliggør udførelsen af aftalen, fritages Fotograf Jonas Bonde fra aftalen jf. Købeloven §24.

Disse salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 13/1 – 2019.